🔺یک میهمانی کوچک خانوادگی چقدر آب می‌خورد؟

🔹هزینه یک میهمانی ساده که تنها میزبان یک خانواده باشید، چیزی حدود ٤٢٠ تا ٤٥٠ هزار تومان آب می‌خورد.

🔸به عبارتی، اگر بخواهیم حقوق مصوب وزارت کار را در نظر بگیریم، یک میهمانی خانوادگی ساده چیزی حدود یک‌سوم دستمزد کارگران و یک‌ششم دستمزد کارمندان را می‌بلعد./ شهروند

🆔 @GizmizTel 💯