فقط کافیه اونطرف عکسو ببُری بفرستی برای زن و شوهر این دوتا

میخوام ببینم چجوری میخوان ثابت کنن خیانت نکردن😄

🆔 @GizmizTel 💯