🔻امکان تشخیص جنسیت جنین از هفته هفتم میسر شد

🔹محققان ایران موفق به طراحی و تولید کیت‌های تشخیص مولکولی با دقت تشخیص بالا شده‌اند که با کمک آن‌ها می‌توان جنسیت جنین را در هفته‌های اول بارداری (از هفته هفتم) با دقت بالای ۹۸ درصد تعیین کرد./ایسنا

+پیش از این، بین هفته های چهاردهم و شانزدهم جنسیت جنین مشخص میشد.

🆔 @GizmizTel 💯