🔸لحظه‌ای که گفته می‌شود مهدی رحمتی مانع پنالتی زدن پاتوسی و منشا شد و توپ رو به فرشید اسماعیلی داد!

🔹شفر تو کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرده که پاتوسی قرار بوده پنالتی رو بزنه!

🆔 @GizmizTel 💯