‏مردم جوانرود برای جلوگیری از خسارت سیل، درب منازل و مغازه‌هاشون رو با ایزوگام پلمپ کردن😳

بیشتر شهرهای استانهای کرمانشاه و کردستان هشدار وقوع سیل داده شده و دستور تخلیه منازلی که در حریم و بستر رودخانه هستن نیز صادر شده.

🆔 @GizmizTel 💯