🔺تولید تنباکو با خاک اره!

🔹مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز از کشف یک کارگاه تولید تنباکو با استفاده از خاک اره در فردیس خبر داد./ایسنا

🔻به‌جای "دوسیب" بگین "دوچوب"😐🖐

🆔 @GizmizTel 💯