اگه کسی در مورد مهریه گفت "کی داده، کی گرفته"، میتونین در کمال آرامش این عکسو بهش نشون بدین!

🆔 @GizmizTel 💯