امشب لیله الرغائب است، شب قشنگ آرزوها...

شبی که خدا بی‌حساب میبخشد

براتون بهترین آرزوها رو دارم🙏🌹

🆔 @GizmizTel 💯