🔻سمیرا و سمانه از تعرض پدرشان پرده برداشتند!

🔹سمیرا دختر بزرگ خانواده ۲۲ ساله است. او میگوید بابا میگفت تو شبیه زنم هستی و من کمبودم را با تو جبران می‌کند! سمیرا از هشت‌سالگی به بهانه این که صورتش شبیه مادر است، مورد آزار قرار گرفته!

🔸حالا مادر کجاست؟ وقتی ۱۴ ساله بوده ازدواج کرده و بعد از به دنیا آوردن سه بچه در ۱۷ سالگی پابرهنه از خانه مرد فرار می‌کند! این زن گفته رویم نمیشود بگویم او با من چه کارهایی کرد و چه بلاهایی سرم آورد!

🔹پدر الان با قرار کفالت بازداشت است. سمیرا که دور لب هایش تاول زده چون پدرش با قاشق آنرا سوزانده، می‌گوید: من دوست داشتم ازدواج کنم، لباس عروسی بپوشم و خوشبخت باشم اما بابایم همه آرزوهایم را گرفته و حالا اگر آزاد شود بدون تردید خودم را آتش می‌زنم./روزنامه شرق

🆔 @GizmizTel 💯