🔻محکومیت یک نماینده مجلس، به خاطر رابطه با یک زن مطلقه!

🔹ماجرا از این قراره که زهرا 28 ساله با ارائه فایل های صوتی و تصویری به دادگاه، مدعی شده که آقای س.خ نماینده مجلس، برای استخدام با او در دفترش قرار گذاشته اما موقع ملاقات، از سوی او مورد تجاوز قرار گرفته.

🔹شکایات و پیگیری‌های این زن به نتیجه نرسید تا اینکه او دست به خودکشی زد و فوت شد!

🔸این زن قبلا گفته بود که بعد از طرح شکایت، از سوی س.خ و افرادی دیگر تهدید میشده.

🔸س.خ امروز صبح در دادگاه همه اتهاماتش را منکر شد اما در مدارک مشخص است ایشان 2 سال با این زن در ارتباط بوده.

🔹در نهایت دادگاه س.خ را گناهکار شناخته و وی را بخاطر رابطه نامشروع با زهرا نویدپور به 99 ضربه شلاق، ۲سال تبعید و 2 سال انفصال از خدمت محکوم کرد. این حکم قابل اعتراض از سوی دو طرف است.

🆔 @GizmizTel 💯