توزیع استانی گرانی در ایران؛ بالاترین در کردستان و پایین‌ترین در قم

🆔 @GizmizTel 💯