🔻رئیس اتحادیه آجیل: کمپین "نه به خرید آجیل" از آمریکا هدایت میشود!

🔹اکنون آمریکا در محصول خشکبار به ویژه پسته رقیب ایران به شمار می رود به طوری که سالانه 400 هزار تن پسته در ایالات متحده تولید می شود و تولید ایران در بهترین شرایط 200 هزار تن است اما خود آمریکایی ها نیز از پسته ایرانی به دلیل بالا بودن کیفیت مصرف می کنند.

🔸بنابراین ایجاد کمپین های نه به خرید آجیل و خشکبار به نفع آمریکا است و این کمپین ها از آنجا هدایت می شوند؛ به طور مثال در شب چله نیز چنین کمپینی راه اندازی شد اما موفقیت آمیز نبود زیرا مردم آجیل مورد نیاز خود را خریداری کردند./ایرنا

🆔 @GizmizTel 💯