خانوما اگر خواستید برای روز مرد جوراب نخرید و تنوع بدید اینم کادوی خوبی میتونه باشه ها...

هم راه میرن باهاش هم تی میکشن😂

🆔 @GizmizTel 💯