سلفی احمدی نژاد با تماشاگران! فقط نگاه کردنش تو دوربین😄

احمدی نژاد امروز به استادیوم آزادی رفته بود تا بازی استقلال-العین رو تماشا کنه. در آخر بازی گفت: خستگی و روحیه ی بد از باخت مقابل الدحیل رو بازیکنان استقلال و بازی این تیم تاثیر گذاشت.

🆔 @GizmizTel 💯