‏جهانگیری خطاب به مردم: سال را با موفقیت به پایان رساندیم

🆔 @GizmizTel 💯