🔻یک افشاگری عجیب

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
🔹شنیده ها حاکی از این است که دام وارد کشور می شود، اما از کشتی و هواپیما تخلیه شده و با یک کشتی و هواپیمای دیگر صادر می شود!!!

خدایا بسه دیگه🤦‍♂️
بابا لااقل بذارین خستگیِ سفر از تنشون در بره !

🆔 @GizmizTel 💯