«جاستین بیبر» خواننده 25 ساله کانادایی به 105 میلیون فالوئر خود در اینستاگرام گفت برایش دعا کنند!

+داداش من اگر ۱۰ درصد امکانات تورو داشتم تا آخر عمرم به شادی میزیستم و شیهه کنان یورتمه میرفتم...
خداییش یه افسردگی رو بزارید واسه ما بمونه دیگه😩

🆔 @GizmizTel 💯