دختر ایرانی تبار نمونه "عروسک باربی"

«یارا شهیدی»، بازیگر مشهور آمریکایی که پدری ایرانی و مادرى آفريقايی دارد، یکی از ۲۰ چهره ای است که باربی با الهام از او عروسک ساخته است

🆔 @GizmizTel 💯