🔻متهم پرونده: "هدایتی" می‌گفت هوادارانم را به خیابان می‌آورم

سید مهدی موسوی‌نژاد متهم پرونده حسین هدایتی:
🔹هدایتی در بازداشتگاه به من می‌گفت هزینه بازداشتم برای حاکمیت گران است؛ یک میلیون و ۲۰۰ هزار فالور دارم و همانطور که کارگران لوله نورد اهواز را به خیابان آوردم، این یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر را نیز به خیابان می‌آورم./تسنیم

🆔 @GizmizTel 💯