🔸شوهر گفت: دوستت دارم😘

زن گفت: منم دوستت دارم🥰

شوهر گفت: ثابت کن! داد بزن تا همه دنیا بفهمند که دوستم داری...😌

زن در گوشش آهسته زمزمه کرد: دوستت دارم😍

شوهر گفت: چرا داد نمیزنى؟ چرا نجوا میکنى!🤨

زن گفت: چون تو تمام دنیای منى😇

🔹و اینگونه بود که مرد گول خورد
و
شستن فرش‌ها
و
پتو
و
پاک کردن شیشه ها در پاچه‌اش رفت😐😑

🔺خلاصه این روزها مواظب باشید! وجداناً فقط خواستم اطلاع رسانی کنم😆😂

🆔 @GizmizTel 💯