پراید ۲۸ میلیون!! کاهش شدید قیمت پراید رو به همه هموطنان عزیز تبریک میگم

تا گرون نشده بخرید. صف رو رعایت کنید فقط

🆔 @GizmizTel 💯