جبرئیل به عرش نقش کوثر زده است💫
طوبی گل تسبیح به پیکر زده است🌸
از خانه ی کوچک محمد امشب💫
خورشید زمین و آسمان سر زده است🌸

💐میلاد حضرت فاطمه(س)، روز زن و روز مادر مبارک باد💐

🆔 @GizmizTel 💯