یه شیر پاک خورده‌ای یه مطلب الکی از سرطان‌زا بودن خونه‌تکونی بنویسه پخش کنه تو تلگرام بلکه مامانا بیخیال بشن😩

🆔 @GizmizTel 💯