🍃من یک زنم، پس روز زن بر من مبارک

🍃یک مادرم، پس روز مادر بر من مبارک

🍃امور خانه را مدیریت میکنم، پس روز مدیر بر من مبارک

🍃بر بالین عزیزان بیمارم بیدار می‌مانم، پس روز پزشک بر من مبارک

🍃برای راحتی زندگی خانواده ام، میسازم آنچه که نیست و خلق میکنم آنچه که مایه آرامششان هست، پس روز مهندس بر من مبارک

🍃درس زندگی را به کودکم می‌آموزم، با مهربانی، با صبر و تحمل و امید، پس روز معلم بر من مبارک

🍃می جنگم با هر پلیدی که خانواده ام را تهدید کند، پس روز پلیس بر من مبارک

🍃حریم زندگی‌ام، حرمت خود و خانواده ام را پاسبانم، پس روز مرزبان بر من مبارک

💐دسته گلی به خودم تقدیم میکنم؛ چون یک زن هستم با یک عالمه عشق نه وظیفه!💐

🌸🍃روز زن مبارک🍃🌸

🆔 @GizmizTel 💯