🔻شکایت از وزیر ارتباطات

معاون دادستان کل کشور:

🔹حدود ۲هزار نفر از مردم اهواز و مدعی العموم از وزیر ارتباطات طرح شکایت کرده‌اند که احتمال می رود بعد از بررسی پرونده، حکم انفصال از خدمات دولتی برای وزیر صادر شود.

🔹این شکایت بابت عدم ایجاد بستر امن و لازم برای فضای مجازی در کشور بوده است.

🔸مردم اهواز هم از وزیر ارتباطات و هم مدیران اینستاگرام و تلگرام طرح شکایت کردند./مهر

🆔 @GizmizTel 💯