مرزهای خلاقیت در طراحی بنر جا به جا شد!

قابلمه قرمه سبزی و قیمه رو گذاشتن تو دستای دیبالا و بوفون😄

🆔 @GizmizTel 💯