در رفاقت فقط ❤️مـــادر❤️ برنده شد

چون شیـری که داد
پس نگرفت..
زیبـاترین گـل دنیـا
تو هستی مــادر
خوش بوترین گل دنیـا
تو هستی مـادر
زیباترین روز سال
روز توست مادر

عطر تمام گلـ🌹ـها
تقدیم به تو مـ❤️ـادر

🌸 پیشاپیش روز مادر مبارک🌸

🆔 @GizmizTel 💯