مرد زندگی اونه که برای روز زن یکی از این دسته‌گل‌ها برای خانومش ببره!

🆔 @GizmizTel 💯