‏روزنامه ایران ورزشی عکس سردار رو گذاشته، تتوهای دستش رو سانسور کرده که یه وقت خدایی نکرده کسی اغفال نشه؛ بعد تو شبکه سراسری صداوسیما، مَردی رو میارن که ۲۷ بار همسرشو کتک زده و به این موضوع افتخار میکنن و تعریف جدیدی از عشق رو بیان میکنن!😐

هیچی دیگه، من برم دوغم را بنوشم🤷🏻‍♂️

🆔 @GizmizTel 💯