واقعا بیاید یه مدت گوشت نخورید!
مرغ نخورید
رب نخورید
تخم مرغ نخورید
میوه نخورید
کاهو نخورید
نون نخورید
برنج نخورید
اصلا کلا یه مدت هیچی نخورید! نمی‌میرید که😐

🆔 @GizmizTel 💯