🔻مرجع تقلیدی که 100 ساله شد

🔹آیت‌الله صافی گلپایگانی متولد ۳۰ بهمن ۱۲۹۷ از مراجع تقلید شیعه ساکن قم، از امروز وارد قرن جدید زندگی خود شدند.

🆔 @GizmizTel 💯