این تمرین جالب، ابتکار محققین ژاپنی ست که حافظه کوتاه را تقویت میکند

با انجام روزانه این تمرین از ابتلا به آلزایمر جلوگیری کنید👌

🆔 @GizmizTel 💯