🔻بانک مرکزی: تا اطلاع ثانوی، نرخ تورم را اعلام نمی کنیم

🔹نرخ تورم در ایران تا اطلاع ثانوی از سوی بانک مرکزی اعلام نخواهد شد./ایسنا

🆔 @GizmizTel 💯