🔹شیوع فوت بر اثر سرطان در استانهای کشور

🔴وضعیت قرمز سرطان در استان‌های صنعتی و پر جمعیت ایران

🔸شایع ترین سرطان ها در ایران: سرطان معده، روده، سینه و پوست.

🆔 @GizmizTel 💯