کانال گیزمیز 💯
کانال گیزمیز 💯

🔺جکی چان با انتشار بیانیه‌ای به اتفاقات اخیر در شبکه کیش واکنش نشان داد:

🔹این فیلم توسط افراد مغرض با ترفندهای کامپیوتری تحریف، برش و همگام سازی کلمات تهیه و منتشر شده. اگر امروز کوتاه بیام فردا نوبت مرحوم بروسلی خواهد رسید. تا پای عزل رئیس صداوسیما ایستاده ام اگر برکنار نشن استعفام رو مینویسم و به آموزشگاه کونگ فو بر میگردم!

🆔 @GizmizTel 💯