‏یه فیلم صحنه دار (تازه زیادم واضح) نبود پخش کردن، از صبح تا حالا کلی کارمند اخراج کردند و مدیر کل رو برکنار کردن. ولی دانشجو و دانش آموز پرپر شدن یکی اخراج نشد. یعنی جون ما اندازه یه فیلم صحنه دار واسه آقایون ارزش نداره

🆔 @GizmizTel 💯