کانال گیزمیز 💯
کانال گیزمیز 💯

نظرات چنتا از کاربرای اینترنت در مورد پست بالا👆

🔹از جمله مشاغل کاذب در ایران😑

🔹یکی از اقوام ما یه زن گرفت سر ۲ هفته طلاق خواست بعدا متوجه شدیم که ۳ تا خواهرن که همگی همین شغل دارن !!!

🔹بازم خوبه ۲ هفته مونده، ما یکی اقوام زن گرفت از محضر که اومده بودن بیرون گفته بود این شماره کارتمه نفقه واریز میکنی مهریه هم میذارم اجرا. اصلا با طرف راه نرفته بود صاف نشسته بود تپ ماشین باباش رفته بود. بعد فهمیدن این کارش همینه چند بار شوهر کرده!

🔹اینا ازدواج میکنن بعد دخترایی که واقعا قصدشون زندگی کردنه موندن😔

🔹متاسفانه بعضيا ازدواج رو بچشم یک شغل نگاه ميكنند !! امثال اينا باعث شدن ازدواج سفيد يا... اتفاق بيافته!
عشق معنا پيدا نميكنه و ديگه تشخيص خوب و بد مشكل ميشه، از همه بدتر نگاه بد انسانها به ازدواجه..
ازدواج خيلى مقدسه و ای كاش هركسى وارد اين قداست پاک نشه😔

🔹قانون ما قانون درستی نیست که طرف با مهریه گرفتنش عملا داره کاسبی میکنه.
به نظرم باید همون اول ازدواج بگن مهریه هیچ ولی تو زندگی هر چی بدست آوردیم نصف نصف. اینطوری عادلانه تر هم هست.

🆔 @GizmizTel 💯