💎فروش ویلا مازندران نور رویان سیسنگان چمستان

🏡1000 زمین 200 بنا (سنددار )

✴️با 60میلیون صاحب کلید ویلا شوید

🍂اقساط بلندمدت بدون بهره

✅اطلاعات وعکس های بیشتر زیر👇

@amlak_mosavi
@amlak_mosavi