امشب از اين سينى ها درست كنين گوشى همه رو بگيريد

یه امشب رو حواسمون به اطرافیانمون باشه به جای گوشیامون...

🆔 @GizmizTel 💯