یک سایت روسی در توضیح این عکس نوشته: «‏اوایل قرن بیستم جایی حوالی قم؛ چیزی که در عکس می‌بینید مجسمه نیست، مردی است که به جرم دزدیدن دو خیار، طناب‌پیچی، آجرچینی و گچ‌گرفته شده و در انتظار مرگ است»

بعضی هارو هم وسط دیوار میذاشتن و گچ میکردن؛
حتی در ایران ضرب المثل و یک نوع نفرین بوده که میگفتند: «الهی بری لای جرز دیوار»

🆔 @GizmizTel 💯