کانال گیزمیز 💯
کانال گیزمیز 💯

کار به جایی رسیده واسه دلار ۱۰ تومنی جشن می‌گیریم!

🆔 @GizmizTel💯