🔻اختلاف سنی ۵۳ ساله فرزند اول و آخر!

🔹پیرمرد ۸۳ ساله عجب‌شیری به تازگی صاحب فرزند پسری شده که با برادر بزرگش ۵۳ سال اختلاف سنی دارد.

🔸در تصویر بالا، همسر(دوم) و برادر بزرگ خانواده را در کنار او مشاهده میکنید.

🆔 @GizmizTel 💯