‏جالبه تو پارکینگ‌های چین جایگاه‌های بزرگتری وجود داره تا اگه خانومی سختش بود، راحت بتونه ماشینش رو پارک کنه؛

حالا مردای ما به خانوم‌های راننده میگن: بشین خونه سبزیت رو پاک کن !

🆔 @GizmizTel 💯