🔺نانی از آرد سوسک!

🔹عکس بالا رو خوب نگاه کنید. ظاهرش مثل همه نان‌هاست. فقط از سوسک درست شده. یا اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم، از آرد سوسک.

🔸این نان ابتکار گروهی از کارشناسان تغذیه برزیلی است که برای حل معضل کمبود خوراکی، از یک نوع سوسک آفریقایی آرد درست کرده‌اند. حشرات سرشار از پروتئین‌اند و در طبیعت فراوان. در نتیجه به عنوان غذا ارزانند. این نوع سوسک ۷۰ درصد ترکیبش از پروتئینه یعنی حتی از گوشت قرمز هم بیشتر پروتئین داره!

🔻برزیلیا از آرد سوسک نون درست کردن! ۵ تا جام جهانی که قهرمان شدین حرومتون بشه! ۵ روزه هیچ نونی نخوردم با این کارتون😐

🆔 @GizmizTel 💯