کانال گیزمیز 💯
کانال گیزمیز 💯

ترشتگن دروازه بان بارسلونا، با حقوق های ميليون يورويي برای حمل و نقلش از مترو استفاده ميكنه، اون وقت ما تا سر كوچه هم پياده نميريم.

🆔 @GizmizTel 💯