🔻برنامه این هفته مدارس اینطوری بود👇

🔹شنبه: تماشای مسابقه فوتبال🥳

🔸یکشنبه: مراسم 13 آبان و راهپیمایی✊

🔹دوشنبه: شروع تحریم😒

🔸سه شنبه: مراسم عزاداری😔

🔹چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه: تعطیل😉

🔺عجب هفته ای! خسته نباشین واقعا✋😂

🆔 @GizmizTel 💯