• مگه قرار نبود یه روز خوب بیاد؟😕
  • اوسکول اومده دیگه! الان همون روزای خوبه، مُردیم راحت شدیم😐🖐

🆔 @GizmizTel 💯