میخوام یه دعا بکنم که هم استقلالی آمین بگه هم پرسپولیسی:

ایشالا کار به بازی برگشت نکشه (:

🆔 @GizmizTel 💯