‏داش‌ملانیا هستن از لات‌ها و بامرام‌های نیویورک😅

کی باورش میشد، تیپ داش مشتیای ما یه روزی بشه مدل لباس بانوی اول آمریکا😆

🆔 @GizmizTel 💯