یه هنرمند عکس‌هایی از بی‌عدالتی و ظلم رو با رفاه و خوشبختی ترکیب کرده و این تصاویر تاثیرگذار رو خلق کرده!

دنیا هیچ وقت عادلانه نیست بخصوص برای کودکان😞

🆔 @GizmizTel 💯